Bà Bùi Sưởng tham gia HĐQT Tập đoàn MCC

  • Ngày 25/5/2020, ĐHCĐ bất thường của MCC Group đã có nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Bùi Sưởng.

    Bà Bùi Sưởng đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tư vấn doanh nghiệp và truyền thông.

    Được biết, bà Sưởng từng có nhiều năm làm tư vấn cho một số công ty top 10 vốn hoá trên thị trường chứng khoán.

    Với sự tham gia HĐQT của một chuyên gia hàng đầu trong thị trường chứng khoán, MCC Group sẽ sớm hiện thực mục tiêu niêm yết trong thời gian sớm nhất.

    Việc tham gia thị trường chứng khoán sẽ giúp cho Tập đoàn nâng cao năng lực quản trị, huy động được những nguồn vốn trung và dài hạn cho việc thực hiện sứ mệnh Kiến tạo 500 khu đô thị tầm trung tại các huyện thị trên toàn quốc.