MCC Group bổ sung TV HĐQT là chuyên gia cấu trúc Doanh nghiệp niêm yết

  • Ngày 22/07, Tập đoàn MCC bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà Dương Thị Hồng Hạnh.

    Bà Hạnh là cổ đông lớn và đã tham gia tư vấn, cấu trúc nhiều Tập đoàn, công ty lớn đang niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

    Hiện tại Hội đồng quản trị Tập đoàn MCC gồm 5 thành viên là Ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT gồm Ông Bùi Minh Hải, Bà Bùi Sưởng, Bà Dương Thị Hồng Hạnh.

    Có thể thấy, HĐQT MCC GROUP có tới 3 nhân sự cấp cao đều là chuyên gia tài chính và dày dạn kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán niêm yết. Điều này khẳng định tham vọng phát triển các đô thị tầm trung tại 500 huyện thị và thực hiện IPO vào năm 2023 của Tập đoàn MCC.