MCC Group đào tạo số hóa quản trị Doanh nghiệp hậu dịch bệnh

  • Số hóa quản trị là mục tiêu mà Tập đoàn MCC hướng tới, Covid-19 là cơ hội để tăng tốc hiện thực hóa và mục tiêu tiết giảm chi phí trong dài hạn.

    Dù các ứng dụng như Zalo, Facebook messenger, Whatsapp, Viber đều rất sẵn ở Việt Nam, nhưng MCC vẫn chọn ứng dụng Trello để bảo mật thông tin quản trị của Doanh nghiệp và hơn hết tiện theo dõi công việc các khối mà Ban lãnh đạo giao giúp các nhân viên dễ dàng theo sát tiến độ công việc.


    MCCGroup sử dụng ứng dụng quản lý công việc Trello cho các phòng ban

    Số hóa quản trị có thể giúp doanh nghiệp tăng năng suất nếu khai thác tốt các công cụ, nền tảng số trên nguyên tắc giao tiếp minh bạch, linh hoạt.

    "Càng đẩy mạnh và đẩy nhanh tiến trình chuyển đối số càng giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn do dịch bệnh", Ông Nguyễn Khánh Toàn phó chủ tịch MCC Group nói.